Ordering information and privacy policy

 

1.       1. Müügitingimused

1.1. Müügitingimused kehtivad Hingelaegas OÜ veebipoest ostja (edaspidi Kliendi) ja ettevõtja Hingelaegas OÜ (registrikood …) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Hingelaegas OÜ veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Hingelaegas OÜ jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi, mida kajastatakse Hingelaegas OÜ veebilehel.

1.4. Hingelaegas OÜ veebipoes näidatud kaup on enamasti laos olemas. Pakutavate toodete saadavust ei saa üheselt tagada, kuna kauba kogus on kajastatud ajalise nihkega ja võib tegelikust laoseisust erineda. Juhul kui Klient esitab tellimuse, kuid ilmneb, et antud toode laost puudub, ei ole Hingelaegas OÜ’l võimalik antud tellimust täita. Sellisel juhul võtab Hingelaegas OÜ ühendust ja pakub välja asendustoote, võimaliku uue kohaletoimetamise aja või tagastab Kliendile ostusumma hiljemalt 7 päeva jooksul.

1.5. Ostu-müügitehing jõustub pärast Kliendi tehtud makse laekumist Hingelaegas OÜ arveldusarvele.

1.6. Ostu-müügitehinguga kohustub Hingelaegas OÜ andma Kliendile üle tellitud kauba ning Klient kohustub tasuma Hingelaegas OÜ’le tellitud kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.

1.7. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 24 tunni möödudes alates tellimuse vormistamisest.

1.8. Kliendi ja Hingelaegas OÜ vahel tekkinud vaidlused seoses tellimuste ja ostudega lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, saavad pooled esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kaudu või kohtule. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel.

 

2.      2. Hinnad

2.1. Kõik Hingelaegas OÜ veebipoes toodud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2. Ostudel, mille kogusumma jääb alla 59 euro, lisandub transpordi hind vastavalt Kliendi valitud tarneviisile Eestisse (Omniva pakiautomaat … eurot; SmartPOST pakiautomaat … eurot; DPD kullerteenus … eurot).

2.3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (24 tundi pärast tellimuse vormistamist). Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Kliendi ja Hingelaegas OÜ vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

2.4. Hingelaegas OÜ jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse Hingelaegas OÜ veebilehel.

 

3.      3. Tellimuse vormistamine

3.1. Lisage soovitud tooted ostukorvi. Ostukorvi avades on Teil võimalus korrigeerida toodete kogust ning vajadusel tooteid ostukorvist ka kustutada.

3.2. Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvis lingile „Vormista tellimus“.

3.3. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis, makseviis ja vajutage lingile „Kinnitan tellimuseˮ. Seejärel suunatakse teid panka arvet tasuma. Pangaülekande makseviisiga tasumisel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda teile sobivas pangas euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.

3.4. Klient kohustub tellimuse vormistamise lehel esitama tellimuse täitmiseks  vajalikud ja tõesed andmed, et tagada ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine. Hingelaegas OÜ ei vastuta toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest, kui see on tingitud Kliendi poolt ebakorrektselt esitatud andmetest.

3.5. Hingelaegas OÜ veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E−R 9:00−17:00.

 

4.      4. Kohaletoimetamine

4.1. Pärast ostu-müügitehingu jõustumist komplekteerib Hingelaegas OÜ tellimuse ning edastab selle Kliendile vastavalt Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viisile. Kohaletoimetamise aeg sõltub vastavalt Kliendi poolt valitud viisist.

4.2. Tooted postitatakse hiljemalt 2-3 tööpäeva jooksul peale ülekande laekumist.

4.3. Hingelaegas OÜ ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on postitatud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Hingelaegas OÜ ei saanud mõjutada ega ette näha.

 

5.      5. Tellimuse tühistamine ja toodete tagastamine

5.1. Kliendi tagastusõigus on sätestatud Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

5.2. Kliendil on õigus peale ostu-müügitehingu jõustumist, kuid enne toodete Hingelaegas OÜ poolt teele panemist, oma tellimus tühistada. Selleks peab Klient saatma vastavasisulise teate koos esitatud tellimuse numbri ja arveldusarve numbriga e-posti aadressile hingelaegas@hingelaegas.ee.

5.3. Pärast tellimuse kättesaamist on Kliendil õigus tehingust 14 päeva jookusl taganeda ja tellitud toode ümber vahetada või tagastada. Vastavalt VÕS § 53 lg 4 ei ole Kliendil tagastusõigust kaubale, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada.

5.4. Tagastatav toode peab olema komplektne ning sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid.

5.5. Tagastatava toote seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on kasutanud toodet muul viisil, kui on vaja selle sobivuses, olemuses ja omadustes veendumiseks. Et veenduda toote sobivuses, olemuses ja omadustes, peab Klient käsitsema toodet üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

5.6. Toote tagastamiseks tuleb Kliendil esitada ostust taganemise avaldus, kuhu on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja arveldusarve number ning toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus. Vastav avaldus tuleb saata e-posti aadressile hingelaegas@hingelaegas.ee hiljemalt 14 päeva jooksul alates toote kättesaamisest.

5.7. Hingelaegas OÜ tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Kliendile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel, kõik Kliendilt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Kliendi kasutatud toote kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui Klient on üheselt valinud ettevõtja poolt pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, siis ei pea Hingelaegas OÜ Kliendile tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

5.8.    Hingelaegas OÜ’l on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind on veebipoes eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna või kui toote tellimise hetkel esines veebipoes toote hinnas tüpograafiline viga.

5.9.    Hingelaegas OÜ veebipoes müüdavad poolvääriskivid ja nendest valmistatud ehted ning teised tooted on naturaalsed, mistõttu võivad kivide välimuses esineda pragusid. Nimetatud asjaolu on poolvääriskivide loomulik osa ega ole arvestatav defektina, kuna kivide kasvamisetappides ja töötlemisprotsessis võivad erinevate survete tõttu tekkida praod ja jätkukohad ning Hingelaegas OÜ ei ole selle eest vastutav.

 

6.      6. Vastutus

6.1. Hingelaegas OÜ ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude või too(de)te kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või too(de)te kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Hingelaegas OÜ ei saanud mõjutada ega ette näha (vääramatu jõud).

6.2. Vääramatuks jõuks ei ole lepingu tähenduses kummagi lepingu poole majandusliku olukorra muutus, halvad ilmastuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega pankroti hoiatus või hagi tagamine.

6.3. Hingelaegas OÜ vastutus  on piiratud too(de)te maksumusega.

6.4. Hingelaegas OÜ vastutab Kliendi ees ja samuti Klient vastutab Hingelaegas OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

 

7.      7. Privaatsustingimused 

7.1. Klient annab Hingelaegas OÜ’le selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

7.2. Hingelaegas OÜ kogub Kliendi isikuandmeid tellimuse vormistamisel. Hingelaegas OÜ säilitab Kliendi poolt tellimuse vormistamise käigus sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud tellimuste kohta. Kliendi isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seadustega.

7.3. Hingelaegas OÜ kasutab isikuandmeid Kliendile teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks. Hingelaegas OÜ võib kasutada Kliendi isikuandmeid Kliendile eripakkumiste ja kampaaniate edastamiseks e-posti teel üksnes juhul, kui Klient on andnud selleks oma nõusoleku.

7.4. Kliendi isikuandmed, mis on vajalikud too(de)te kohaletoimetamiseks, edastatakse paki- või kullerteenust osutavale ettevõttele.

7.5. Kliendil on õigus igal ajal keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

7.6. Krüpteeritud andmeside (SSL) pankadega tagab ostude eest tasumisel Kliendi isikuandmete ja pangatunnuste turvalisuse. Hingelaegas OÜ’l puudub neile ligipääs.

7.7. Hingelaegas OÜ ei edasta Kliendi kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele.

7.8. Hingelaegas OÜ veebileht kasutab Klientide paremaks teenindamiseks küpsiseid ehk cookie’sid. Küpsised on väikesemahulised tekstifailid, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogi. Juhul kui kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Küpsised võivad sisaldada tehnilis andmeid kasutaja deadme ja internetiühenduse kohta, infot kasutaja eelistuste ja kasutamismustrite kohta jms. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

7.9. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam kasutajale kättesaadavad olla.

 

8.      8. Autoriõigus

8.1. Hingelaegas OÜ veebilehel lehel avaldatud materjalid (blogipostitused, fotod, tootekirjeldused, retseptid jms) on autoriõiguse seaduse tähenduses autorikaitse objektiks, v.a juhul kui on kasutatud mõnda teist allikat, misjuhul on sellele allikale korrektselt viidatud.

8.2. Hingelaegas OÜ veebilehel avaldatud materjalide kopeerimine ja levitamine ilma Hingelaegas OÜ nõusolekuta on keelatud. Materjale on lubatud jagada sotsiaalmeedias ja tsiteerida muudes allikates, kui jagamine ja/või tsiteerimine sisaldab viidet Hingelaegas OÜ veebilehele (www.hingelaegas.ee).

8.3. Tekstide reprodutseerimine, kohandamine ja/või töötlemine vastavalt autoriõiguse seadusele § 13 lg 1 ei ole lubatud ilma viitamata. Viitamata jätmise korral võib Hingelaegas OÜ võtta kasutusele vajalikud meetmed seadusandlusega ette nähtud korras.

 

 

Viimati uuendatud 09.09.2020

error: Sisu on kaitstud!
et